Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
LC investor s.r.o.
Sídlo:
Lučenec, Mikušovská cesta 5319
IČO:
44259361
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Verzia 4.24.9

Tento register má len informatívny charakter.