Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
ZDRUŽENIE HRADU BYSTRICA
Sídlo:
Považská Bystrica, Považské Podhradie 117
IČO:
42141257
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Verzia 4.24.9

Tento register má len informatívny charakter.