Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
biely orgován, n.o.
Sídlo:
Žilina, Rajecká 2788/1
IČO:
45740941
Právna forma:
Nezisková organizácia
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.