Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán
Sídlo:
Považská Bystrica, Považské Podhradie 204
IČO:
45731594
Právna forma:
Nezisková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.