Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Grandpark, nezisková organizácia
Sídlo:
Želiezovce, Komenského ul. 36
IČO:
45741701
Právna forma:
Nezisková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.