Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Domov dôchodcov Malý Dunaj, o.z.
Sídlo:
Komárno, Krivá 8
IČO:
42201772
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.