Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
FOR REGION, n.o.
Sídlo:
Rožňava, Nadabula 256
IČO:
35583479
Právna forma:
Nezisková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.