Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
Sídlo:
Humenné, Starinská 6189/164
IČO:
45737983
Právna forma:
Nezisková organizácia
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.