Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Nemocnica Modra, n.o. - Domov sociálnych služieb
Sídlo:
Modra, Vajanského 1
IČO:
36077054
Právna forma:
Nezisková organizácia
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.