Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník
Sídlo:
Pribeník, J. Majlátha 2
IČO:
00159557
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.