Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Sídlo:
Banská Bystrica, Majerská cesta 94
IČO:
36836567
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.