Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.
Sídlo:
Veľký Krtíš, Nemocničná 1
IČO:
31908977
Právna forma:
Nezisková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.