Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Materská škola
Sídlo:
Žilina, Cesta k vodojemu 386/4
IČO:
37905121
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 4.24.9

Tento register má len informatívny charakter.