Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Sídlo:
Trnava, Kollárova 8
IČO:
42156424
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.