Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Dobrovičova 12
IČO:
00156621
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
PopisVeľkosťZverejnený
pdfSystém riadenia, financovania a plnenia vybraných úloh NPPC.pdf - NPPC1,3MB20.12.2022
pdfSystém priamych podpôr (záverečná správa).pdf - Priame podpory1,4MB12.8.2020
pdfOverenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF (záverečná správa).pdf - Monitorovanie a kontrola na mieste637k15.4.2020
pdfPlnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (záverečná správa).pdf - Štátne podniky kapitoly MPRV SR710k25.10.2019
pdfPolitika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnych podnikoch (záverečná správa).pdf - Štátne lesy590k20.5.2019
pdfKontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu (záverečná správa).pdf - Živočíšna výroba1,1MB17.8.2018
pdfKontrola výkonu zakladateľskej funkcie, hospodárenia a nakladania s majetkovými právami štátu vo vybraných štátnych podnikoch kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (záverečná správa).pdf - Kontrola štátnych podnikov487k4.4.2018
pdfRealizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 II. (záverečná správa).pdf - Výzvy a vyzvania 2017412k20.3.2018
pdfZáznam Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR.pdf - Návrhy rozpočtov kapitol SHO135k9.12.2015
pdfSúhrnná správa Kontrola plnenia úloh Slovenskej republiky pri zabezpečovaní úspor energií.pdf - Úspora energií155k12.11.2015
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.