Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
Sídlo:
Trenčín, Jilemnického 24
IČO:
00351806
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.