Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Sídlo:
Bratislava-Nové Mesto, Matúškova 21
IČO:
00156582
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 5.3.3

Tento register má len informatívny charakter.