Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Sídlo:
Ružomberok, Gen. Miloša Vesela 21
IČO:
31936415
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.