Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo:
Košice-Staré Mesto, Šrobárova 2
IČO:
00397768
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.