Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Sídlo:
Prešov, Hlavná 99
IČO:
00164682
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.