Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Sídlo:
Bratislava-Ružinov, Miletičova 3
IČO:
00166197
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.