Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sídlo:
Bratislava-Ružinov, Bajkalská 27
IČO:
00002801
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.