Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Obec Veľké Zlievce
Sídlo:
Veľké Zlievce, Veľké Zlievce 127
IČO:
00319643
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
PopisVeľkosťZverejnený
pdfKomunitné centrá.pdf - Komunitné centrá748k4.12.2020
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.