Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Mesto Gbely
Sídlo:
Gbely, Námestie slobody 1261
IČO:
00309524
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.