Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Obec Nižná Kamenica
Sídlo:
Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 60
IČO:
00324485
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.