Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Obec Krivosúd - Bodovka
Sídlo:
Krivosúd-Bodovka, Krivosúd - Bodovka 88
IČO:
00311723
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 5.3.3

Tento register má len informatívny charakter.