Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Obec Horné Orešany
Sídlo:
Horné Orešany, Horné Orešany 190
IČO:
00312533
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.