Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Sídlo:
Michalovce, Špitálska 2
IČO:
44927380
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.