Aktuality

Späť

Stretnutie vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií krajín V4+2 v Luhačoviciach

Stretnutie vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií krajín V4+2 v Luhačoviciach

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský sa v dňoch 21. – 23. septembra 2011 zúčastnil stretnutia vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) krajín V4+2 v českých Luhačoviciach. Predmetom rokovania hláv NKI bolo niekoľko tém. Prvá sa týkala využívania kontrolórskeho softvéru pri každodenných aktivitách NKI. Najvyšší kontrolný úrad SR prezentoval v tejto súvislosti Národný projekt: Kontrolórsky informačný systém, ktorý implementoval.

Ďalšími prerokovávanými témami bolo vypracovávanie súhrnných správ NKI o finančnom riadení Európskej únie, cezhraničná spolupráca v oblasti operačných programov, otázky týkajúce sa programu nadchádzajúceho Kontaktného výboru, ako aj skúsenosti a spolupráca NKI V4+2, v rámci ktorej sa NKÚ SR podelil so svojimi praktickými skúsenosťami s realizáciou projektu nezávislého medzinárodného posúdenia Peer Review .

Najvyšší kontrolný úrad SR aj na tomto stretnutí vystupoval ako rovnocenný partner moderných európskych najvyšších kontrolných inštitúcií, ktorý poznatky nielen prijíma, ale má potenciál jedinečné praktické skúsenosti i odovzdávať.

Stretnutie vedúcich predstaviteľov NKI
Mgr. Lenka Ištvánová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou