Aktuality

Späť

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2011

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2011

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predniesol včera, 26.06.2012 v pléne Národnej rady SR Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2011. Stanovisko je súčasťou návrhu štátneho záverečného účtu SR a spolu s ním bolo poslancami parlamentu prerokované a schválené.

Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2011 bude zverejnené aj na webovom sídle NKÚ SR, v časti Stanoviská.

Mgr. Lenka Ištvánová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou