Aktuality

Späť

Predseda NKÚ SR vystúpil na 25. Sneme ZMOS

Predseda NKÚ SR vystúpil na 25. Sneme ZMOS

Jubilejného 25. Snemu ZMOS sa zúčastnili okrem delegátov aj najvyšší predstavitelia štátu, predseda NKÚ SR vystúpil v rámci programu rokovania s príhovorom. Ján Jasovský ocenil význam pravidelných stretnutí zástupcov subjektov územnej samosprávy a vo svojom príhovore sa venoval problematike hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s verejným majetkom.

Zdôraznil, že nezávislá kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s verejným majetkom je neoddeliteľnou súčasťou kontrolného systému v územnej samospráve a tiež upozornil na najčastejšie nedostatky. Pri tejto príležitosti rovnako predstavil najnovšiu publikáciu Najvyššieho kontrolného úradu SR„Kontrolná činnosť NKÚ SR v územnej samospráve v období rokov 2010 – 2013".

Video z prejavu sa dá pozrieť na tomto linku.

Mgr. Lukáš Jasenec
odbor komunikácie a styku s verejnosťou

Predseda NKÚ SR vystúpil na 25. Sneme ZMOS

Predseda NKÚ SR vystúpil na 25. Sneme ZMOS

Foto: ZMOS