Aktuality

Späť

Pracovná skupina Podvýboru INTOSAI na NKÚ SR

Pracovná skupina Podvýboru INTOSAI na NKÚ SR

Dočasná pracovná skupinaPodvýboru INTOSAI pre podporu osvedčených postupov a zabezpečovania kvality prostredníctvom dobrovoľných peer review, ktorému predsedá NKÚ SR, sa stretla v dňoch 12. a 13. mája 2014 na pôde úradu.

Jednotlivé štandardy ISSAI sú v súlade s postupom prijímania medzinárodných štandardov ISSAI revidované v určenom časovom horizonte. Predmetom stretnutia bola revízia štandardu ISSAI 5600 „Príručka peer review", ktorý bude predložený na schválenie na XXII. kongrese INTOSAI v roku 2016. Podvýbor zložený zo zástupcov 13 členských NKI spoločenstva INTOSAI (Bangladéš, Estónsko, Európsky dvor audítorov, Chorvátsko, Indonézia Maďarsko, Maroko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Švédsko a USA) a troch spolupracujúcich organizácií (IDI, OECD a NKI Švajčiarska) vytvoril dočasnú pracovnú skupinu pre revíziu štandardu ISSAI 5600.

Pracovná skupina Podvýboru INTOSAI na NKÚ SR

Dočasná pracovná skupina, ktorá sa stretla v Bratislave, je zložená zo zástupcov NKI Maďarska, Nemecka,  Poľska a Slovenska. Na stretnutí bol prerokovaný prvý návrh novely štandardu ISSAI 5600 vytvorený z príspevkov Európskeho dvora audítorov, NKI Maďarska Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovenska a Švédska, a dohodnutý bol ďalší postup práce pre úspešné pokračovanie revízie tohto štandardu. Účelom revízie je vytvoriť ľahko čitateľný štandard formou príručky aktuálnych a osvedčených metód s praktickými postupmi ako plánovať, realizovať a využiť peer review pri budovaní kapacít najvyšších kontrolných inštitúcií.

Pracovná skupina Podvýboru INTOSAI na NKÚ SR

Pracovná skupina Podvýboru INTOSAI na NKÚ SR