Aktuality

Späť

Peer review je výzvou na ktorú sa treba pripraviť. Ako na to, diskutujú odborníci z celého sveta online, na serveroch NKÚ

Ako sa pripraviť na medzinárodné partnerské posúdenie Peer Review diskutuje dnes takmer 80 účastníkov online seminára, ktorý organizuje slovenský NKÚ. Zástupcovia z 32 krajín si vymieňajú skúsenosti o výzvach a prínosoch, ktoré získali počas tohto hodnotiaceho procesu. Úvodným príhovorom podujatie otvorili podpredseda NKÚ Ľ. Andrassy a predsedníčka výboru INTOSAI pani Tsakani Maluleke z Južnej Afriky. Prezentujúci aj diskutujúci sa zhodli na tom, že hoci vysoká technologická úroveň v mnohých smeroch uľahčuje komunikáciu a zdieľanie dokumentov, nedokáže nahradiť osobnú komunikáciu a skúsenosť priamo na mieste.

Slovensko si týmto procesom posúdenia kvality práce, pôsobnosti a nezávislosti prešlo v minulom roku. Tím zložený z predstaviteľov maďarského, poľského a fínskeho kontrolného úradu pod vedením amerického Úradu pre vládnu zúčtovateľnosť hodnotil kvalitu práce nášho úradu v oblasti plánovania, komunikácie a kvality kontroly. Detailným preverením procesov, ale aj výstupných dokumentov skonštatovali, že NKÚ SR dosahuje vysokú úroveň kontrolnej činnosti. Medzinárodný tím vedený Benom Nelsonom pozitívne hodnotil otvorenosť úradu voči občianskej spoločnosti a samotným kontrolovaným subjektom. Výzvou pre všetkých zainteresovaných bolo, že takmer celý tento proces prebiehal po prvý krát, vzhľadom pandémiu, online. S týmito skúsenosťami, ktoré za nás prezentovala generálna riaditeľka kancelárie predsedu Ľ. Gazdová, sa dnes podelili kontrolóri NKÚ s ostatnými partnermi z celého sveta. Okrem zástupcov z európskych krajín sa seminára zúčastňujú aj záujemcovia z Azerbajdžanu, Gruzínska, pobaltských krajín, Jordánska, Ruska, Malajzie, Filipín, Peru, USA či Juhoafrickej republiky, ale aj zo Seychell, Mongolska, Gambie, Tadžikistanu alebo Maldív.

Práve slovenskí kontrolóri v roku 2016 predstavili pravidlá a metodiku pre partnerské posúdenie kvality a nezávislosti kontrolných inštitúcií na konferencii medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných úradov INTOSAI, ktorá ich prijala do svojho systému medzinárodných štandardov. Slovenský kontrolný úrad je aj predsedom pracovnej skupiny INTOSAI pre Peer review.