Aktuality

Späť

Najvyšší kontrolný úrad SR oslávil 250 rokov štátnej kontroly na Slovensku

Najvyšší kontrolný úrad SR oslávil 250 rokov štátnej kontroly na Slovensku

Najvyšší kontrolný úrad SR si v tomto roku pripomína 250 - te výročie založenia Účtovnej dvorskej komory, ktorá bola predchodcom súčasnej najvyššej kontrolnej inštitúcie na území Slovenska. Kontrolný úrad patrí medzi historicky najstaršie štátne orgány. Hofrechenkammer, ako sa táto inštitúcia nazývala, mala v kompetencii oblasť kontroly financií a finančných tokov a zriadila ju panovníčka Mária Terézia v roku 1761.

NKÚ SR oslávil 250 rokov štátnej kontroly na Slovensku

Pri tejto príležitosti NKÚ SR otvoril vo svojich priestoroch výstavu pod názvom  „250 rokov štátnej kontroly na území Slovenska." Mapuje hlavné historické míľniky vývoja štátnej kontrolnej inštitúcie na našom území. Pri jej organizácií úrad spolupracoval so Slovenským národným múzeom, Slovenským národným archívom a Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Vernisáže, ktorá sa konala 26.10.2011, sa zúčastnili  vedúci predstavitelia Najvyššieho kontrolného úradu SR, spolupracujúcich inštitúcií, ako aj ďalší hostia.

V deň otvorenia výstavy NKÚ SR zorganizoval aj Deň otvorených dverí pre občanov a stretnutie zamestnancov úradu so svojimi bývalými kolegami. Aj predchodcovia súčasného predsedu NKÚ SR Jána Jasovského, Štefan Balejík a Ing. Jozef Stahl prispeli k príjemnej atmosfére tohto podujatia svojou návštevou i prianiami.

Stretnutie zamestnancov úradu s bývalými kolegami

Najvyšší kontrolný úrad  SR srdečne pozýva občanov na prehliadku výstavy „250 rokov štátnej kontroly na území Slovenska" vo vstupnej hale NKÚ SR na Priemyselnej 2, Bratislava. Výstava bude trvať do 21.12.2011.

Bývalí predsedovia NKÚ SR

Mária Terézia

Mária Terézia víta predsedu BSK

Vedenie NKÚ SR

Predseda NKÚ SR

Vernisáž výstavy

Mgr. Lenka Ištvánová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou