Aktuality

Späť

Kontrolná činnosť v územnej samospráve s knižným pokračovaním

Kontrolná činnosť v územnej samospráve s knižným pokračovaním

Tri roky po vydaní publikácie „Kontrolná činnosť NKÚ SR v územnej samospráve v období rokov 2006 – 2009" vydáva Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky jej pokračovanie, zamerané na časové obdobie rokov 2010 až 2013.

Redakčná rada zložená z 12 členov, pôsobiacich priamo v kontrole územnej samosprávy, a vedená riaditeľom expozitúry NKÚ SR Košice Ing. Vladimírom Jurekom, pripravila 54 stranový odborný materiál, rozdelený do štyroch kapitol. Kniha predstavuje rozsah kompetencií našej inštitúcie v oblasti kontroly samosprávy, približuje jej koncepciu, ponúka prehľad výsledkov kontrolných akcií a tiež ich závery a odporúčania. Úvod publikácie „Kontrolná činnosť NKÚ SR v územnej samospráve v období rokov 2010 – 2013" napísal predseda NKÚ SR, Ján Jasovský.

Fyzická verzia, kniha formátu A5, bude predsedom NKÚ SR osobne odprezentovaná zajtra 28. mája na 25. Sneme ZMOS v Kongresovom centre bratislavskej Incheby. Digitálna verzia je od dnešného rána dostupná na webovom sídle NKÚ SR, v sekcii Dokumenty.

Kontrolná činnosť v územnej samospráve s knižným pokračovaním

Mgr. Lukáš Jasenec
odbor komunikácie a styku s verejnosťou