Zmluvy


Načítavam


Názov zmluvyČíslo zmluvyÚčastník zmluvyHodnota predmetu zmluvyDátum uzatvorenia zmluvyDátum nadobudnutia účinnosti zmluvyDátum skončenia platnosti zmluvy
Zmluva na dodávku licencií a súvisiacich služieb Z/36/2018 Datev.cz s.r.o., Sládkovičova 178/9, Nová Dubnica 018 51 6 008,40 12.11.2018 20.11.2018 20.05.2020
Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve č. Z/6/2017 D1/2018/Z/6/2017 APIS, spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica 0 26.10.2018 17.11.2018 --
Zmluva o dielo, licenčná zmluva Z/35/2018 FUN MEDIA GROUP, a. s. Leškova 5, 811 04 BratislavaIČO: 7 200 29.10.2018 7.11.2018 7.11.2018
Rámcová dohoda Propagačné predmety Z/34/2018 FIBI, s.r.o., Budatínska 17, 851 05 Bratislava 3.099,80 24.10.2018 27.10.2018 31.08.2021
Rámcová dohoda o zabezpečení vzdelávania zamestnancov NKÚ SR „Odborné kurzy anglického jazyka“ Z/33/2018 PRO ECUCATION International s.r.o., Hany Meličkovej 4, 841 05 Bratislava 164.138,40 25.10.2018 27.10.2018 31.12.2020
Kúpna zmluva Z/30/2018 ALUDOS, s. r.o. Robotnícka 2136/2, 017 01 Považská Bystrica 43 254,35 13.09.2018 28.09.2018 --
Zmluva o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií Z/29/2018 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.Mýtna 15, 811 07 Bratislava 600 19.09.2018 01.10.2018 --
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky Z/28/2018 Tlačová agentúra Slovenskej republikyDúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 814 13.09.2018 01.10.2018 --
Darovacia zmluva Z/27/2018/NKU Obec Poloma Poloma 120, 08273 Poloma 0 17.09.2018 28.09.2018 --
Zmluva o zabezpečení školiacej, konzultačnej a poradenskej činnosti Z/24/2018 doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.K. Hluku 505/7, 664 39 Lelekovice 1500 17.07.2018 05.09.2018 --
Zmluva o nájme nebytových priestorov Z/23/2018 S.W.A.T Security s.r.o.Cabanova 14,841 02 Bratislava 32 13.07.2018 01.09.2018 --
Zmluva o poskytovaní služieb Z/22/2018 S.W.A.T. Security, s. r. o. Cabanova 14, 84102 Bratislava 0 03.07.2018 01.09.2018 --
Darovacia zmluva Z/21/2018 Mesto Trenčín, Mierovo námestie 2, 911 64 Trenčín 0 03.07.2018 18.09.2018 --
Rámcová dohoda na zabezpečenie občerstvenia Z/27/2018 Jana Černá, Rusovská cesta 50, Bratislava, IČO: 32212721 7866,42 16.08.2018 17.08.2018 --
Darovacia zmluva Z/15/2018 Diecézna charita Rožňava, Kósu Schoppera 141/22, 048 01 Rožňava 0 31.05.2018 31.07.2018 --
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode na poskytnutie služieb - IT školenie MS Excel Expert D2/Z16/2018 GOPAS SR, a. s. Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava 17769.6 10.07.2018 13.07.2018 --
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na poskytovanie služieb - prenájom školiaceho priestoru s poskytnutím občerstvenia D1/Z17/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 0 12.07.2018 13.07.2018 --
DODATOK Č. 2 K ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU D2/Z7/2017/NKU Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPribinova 2, 812 72 Bratislava 0 10.07.2018 11.07.2018 --
Rámcová dohoda Z/20/2018 Aston Esquire, s. r. o. Bajkalská 22, 821 09 Bratislava 40 696 20.06.2018 22.06.2018 31.12.2021
Dohoda o prevode telefónneho čísla Z/19/2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 0 31.05.2018 23.06.2018 --
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Z/18/2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 02 Bratislava 0 31.05.2018 1.6.2018 --
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb - prenájom školiaceho priestoru s poskytnutím občerstvenia Z/17/2018 Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 37 438,50 05.06.2018 07.06.2018 --
Zmluva o dielo Z/44/2017 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 3 500,00 € 10.07.2017 20.07.2017 28.02.2018
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb - IT školenie MS Excel Expert Z/16/2018 GOPAS SR, a. s. , Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 35881674 14408 25.05.2018 26.05.2018 28.02.2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z/7/2018/NKU Ministerstvo vnútra, Pribinova 2, Bratislava 2 060 431,30 15.02.2018 20.02.2018 --
Rámcová dohoda na dodanie tovaru Z/6/2018 PAPERA s.r.o.,Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 17 998,80 09.02.2018 15.02.2018 15.02.2020
Rámcová dohoda o bezhotovostnom nákupe pohonných hmôt Z/5/2018 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 109 473,35 05.02.2018 19.04.2018 19.04.2021
Rámcová dohoda - Zmluva o poskytnutovaní služieb Z/4/2018 Grex SK, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 14999 31.01.2018 06.02.2018 06.02.2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru Z/3/2018 PhDr. Gabriela Spišáková, Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 7390,60 05.02.2018 06.02.2018 06.02.2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: "Zabezpečenie vzdelávania oprávnených zamestnancov" Z/32/2017 Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 80 000 05.05.2017 12.05.2017 --
Ukazujem 1 - 30 z 237 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp

Verzia 4.18.8