Zmluvy


Načítavam


Názov zmluvyČíslo zmluvyÚčastník zmluvyHodnota predmetu zmluvyDátum uzatvorenia zmluvyDátum nadobudnutia účinnosti zmluvyDátum skončenia platnosti zmluvy
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z/7/2018/NKU Ministerstvo vnútra, Pribinova 2, Bratislava 2 060 431,30 15.02.2018 20.02.2018 --
Rámcová dohoda na dodanie tovaru Z/6/2018 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 09.02.2018 15.02.2018 15.02.2020
Rámcová dohoda o bezhotovostnom nákupe pohonných hmôt Z/5/2018 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 109 473,35 05.02.2018 19.04.2018 19.04.2021
Rámcová dohoda - Zmluva o poskytnutovaní služieb Z/4/2018 Grex SK, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 14999 31.01.2018 06.02.2018 06.02.2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru Z/3/2018 PhDr. Gabriela Spišáková, Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 7390,60 05.02.2018 06.02.2018 06.02.2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: "Zabezpečenie vzdelávania oprávnených zamestnancov" Z/32/2017 Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 80 000 05.05.2017 12.05.2017 --
Zmluva o servisných službách Z/31/2017 TKC alarm s.r.o., Nižný Čaj 73, 044 16 4 161,31 25.07.2017 02.08.2017 02.08.2021
Rámcová dohoda na elektronické stravovacie karty pre zamestnancov NKÚ SR Z/30/2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina 340 000 20.07.2017 21.07.2017 21.07.2019
Zmluva o servisných prehliadkach a skúškach zariadení Z/29/2017 JOLLY JOKER a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Bratislava 400 08.06.2017 01.07.2017 01.07.2021
Dodatok č. 1 k Protokolu o podmienkach realizácie zapojenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky do ekonomického informačného systému Ministerstva financií Slovenskej republiky Z/28/2017 Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 81782 Bratislava 65 566,40 08.06.2017 15.06.2017 --
Zmluva o dielo Z/27/2017 Inštalmont, spol. s r. o., Ul. 1. Mája 98/30, 901 30 Malacky 59 555,02 31.05.2017 01.06.2017 --
Dohoda o výkone správy a údržby Eknomického informačného systému Z/26/2017 Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 0 03.07.2017 05.07.2017 --
Zmluva o dielo Z/25/2017 ELBE, s. r. o., Stoličkova 6, 974 01 Banská Bystrica 58 991,40 25.05.2017 31.05.2017 --
Zmluva o dielo Z/24/2017 MediaTech Central Europe, a. s. , Drieňová 34, Bratislava 16 115,10 10.05.2017 11.05.2017 --
Zmluva o poskytnutí odbornej činnosti Z/23/2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava 3000 24.04.2017 04.05.2017 --
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe D5/Z36/2015 Základná organizácia Slovenského odborového zväzu SLOVES zamestnancov NKÚ SR Priemyselná 2, Bratislava 0 25.01.2018 31.01.2018 --
Dodatok č. 2 k zamestnávateľskej zmluve č. 2013116 D2/2013116 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava IČO: 36291111 0 30.01.2018 31.01.2018 --
Dodatok č. 2 k Zamestnávateľskej zmluve č. 107000537 D2/107000537 AXA d. d. s, a. s. Kolárska 6, 811 06 Bratislava IČO: 35977540 0 23.01.2018 31.01.2018 --
Zmluva o poskytovaní služieb Z/2/2018 MIKROHUKO spol. s r. o. Kollárova 11, 974 01 Banská Bystrica IČO:31560806 5 697,85 € 19.01.2018 25.01.2018 --
Dodatok č. 1 k zmluve o poskynutí služieb D1/Z10/2016 BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO:46303502 0 17.01.2018 01.02.2018 --
Zmluva o poskytovaní služieb Z/1/2018 MIKROHUKO spol. s r. o. Kollárova 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO:31560806 4 858,00 € 03.01.2018 11.01.2018 --
Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom Z/41/2017 Commander System, s. r. o. Dvořákovo nábrežie 7529/E, 811 02 Bratislava, IČO:35938617 0 18.12.2017 20.12.2017 --
Zmluvy o poskytovaní služieb elektronického monitoringu Z/42/2017 Commander Systems, s. r. o.Dvořákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava, IČO:35938617 0 15.12.2017 20.12.2017 --
Rámcová kúpna zmluva Z/43/2017 Minerálne vody, a. s. Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO:30844878 3 061,60 € 13.12.2020 20.12.2017 --
Dodatok č. 1 k Dohode o volacom programe D1/Z11/2015 Slovak Telekom, a. s. Bajskalská 28, 817 62 Bratislava,IČO: 35763469 0 05.10.2017 11.11.2017 --
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Z/39/2017 ALL in CUBE, s. r. o. , Leitne 12, 902 01 Pezinok, IČO: 2 880,00 € 26.10.2017 02.11.2017 --
Rámcová zmluva na servisné služby Z/38/2017 Jaroslav Baran ERES-PLYN Stavebná 11/B, Banská Bystrica, ICO: 22714405 3 092,00 € 29.09.2017 10.10.2017 --
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Z/37/2017 HA-GAS, s. r. o. Hrašovík 87, 044 42 Hrašovík 5 000,00 € 25.09.2017 06.10.2017 --
Zmluva na pozáručný servis polachového systému narušenia Z/36/2017 MIKI Systémy, s. r. o. Kukučínova 8, Banská Bystrica, ICO: 36771325 2 487,36 € 19.09.2017 26.09.2017 --
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Financovanie mzdových výdavkov oprávnených pracovníkov NKÚ SR Z/35/2017 Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 600 000 13.07.2017 04.08.2017 --
Ukazujem 1 - 30 z 213 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp

Verzia 4.17.1