Zmluvy


Načítavam


Názov zmluvyČíslo zmluvyÚčastník zmluvyHodnota predmetu zmluvyDátum uzatvorenia zmluvyDátum nadobudnutia účinnosti zmluvyDátum skončenia platnosti zmluvy
Mandátna zmluva Z/35/2019 Jana Širková - obchodná a inžinierska činnosť Riečka, Badiaková 23/2, 974 01 Banská Bystrica 336,00 € 26.10.2019 05.11.2019 --
Zmluva o dielo Z/37/2019 OXUR s.r.o. Kralická 91/43, 976 34 Králiky 7 770,37 € 14.10.2019 25.10.2019 --
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Z/36/20198 Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianske 2927/8, 010 47 Žilina 0 18.10.2019 23.10.2019 --
Z/31/2019 Z/31/2019 Obec Nižný Slavkov Obecný úrad 102, 082 75 Nižný Slavkov 0 19.08.2019 27.09.2019 --
Darovacia zmluva Z/24/2019 Centrum MEMORY, n. o. Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava 0 28.06.2019 27.09.2019 --
Darovacia zmluva Z/30/2019 Obec Fiľakovské Kováče Obecný úrad Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo 0 20.08.2019 27.09.2019 --
Rámcová dohoda na dodanie tovaru Z/34/2019 Tibor Varga TSV PAPIERVajanského 80, 984 01 Lučenec 29 883,00 € 17.09.2019 24.09.2019 --
Darovacia zmluva Z/21/2019/NKU Križovatky, n. o. Záhradná 3, 909 01 Skalica 0 13.07.2019 18.09.2019 --
Zmluva o dielo Z/32/2019 Ján Briatka B a B, s.r.o.Poštová 11, Nitrianske Rudno 97226 20 833,33 € 11.09.2019 17.09.2019 --
servisná zmluva Z/33/2019 KONE, s. r.o. Galvaniho 7/b, 821 04 Bratislava 7 200,00 € 09.09.2019 17.09.2019 --
Darovacia zmluva Z/27/2019 Z/27/2019 0 10.07.2019 04.09.2019 --
Dodatok č. 2 k Sernivsnej zmluve č. Z/6/2017 D2/Z6/2017 APIS, spol. s r. o.Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica 0 14.08.2019 23.08.2019 --
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 01. 10. 2013 D3/Z22/2013 Golden Shine trading, s. r.o. Sartorisova 8, 821 08 Bratislava 0 01.08.2019 14.08.2019 --
Darovacia zmluva Z/26/2019 Obec Buzitka, Buzitka 126, 98541 0 9.7.2019 14.08.2019 --
Kúpna zmluva Z/28/2019 AUTOPOLIS, a.s., Panonska cesta 32, 851 04 Bratislava 44076,67 25.06.2019 28.06.2019 --
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku D4/Z7/2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 0 2.5.2019 7.5.2019 --
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Z/16/2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 0 7.3.2019 7.5.2019 --
Rámcová dohoda o zabezpečení leteckej dopravy Z/11/2019 TUCAN, s.r.o., Za kasárňou 1, 81303 Bratislava, FLY TRAVEL, s.r.o., Tupého 31, 831 01 Bratislava, SATUR TRAVEL, a.s., Miletičova 1, 824 72 Bratislava, Faveo, s.r.o., Beňadická 20, 851 06 Bratislava, ASIANA, spol. s r.o., Velfikova 1430/8, Dejvice, 16000 Praha 65677,6 18.03.2019 26.04.2019 26.04.2022
Zmluva o zabezpečení školiacej, konzultačnej a poradenskej činnosti Z/4/2019 doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. 1500 29.01.2019 09.03.2019 30.03.2019
Zmluva o poskytnutí odbornej činnosti Z/8/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta STU v Bratislave 3000 18.02.2019 26.02.2019 --
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Z/7/2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 0 23.11.2018 22.02.2019 15.10.2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Z/6/2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 60 23.11.2018 22.02.2019 --
Rámcová dohoda o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb Z/5/2019 KLINTON, s.r.o., Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava 67812,63 31.01.2019 19.03.2019 18.03.2022
Dodatok č. 3 k zamestnávateľskej zmluve č. 2013116 D3/2013116 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 0 11.02.2019 13.02.2019 --
Dodatok č. 3 k zamestnávateľskej zmluve č. 100004224 D3/100004224 STABILITA, d. d. s., a. s. , Bačíkova 5, 040 01 Košice 0 31.01.2019 01.02.2019 --
Dodatok č. 3 k zamestnávateľskej zmluve č. 107000537 D3/107000537 AXA d. d. s, a. s. , Kolárska 6, 811 06 Bratislava 0 31.01.2019 01.02.2019 --
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Z/3/2019 Disig, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 0 19.12.2018 19.01.2019 --
Poistná zmluva Z/2/2019 Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislva 19,96 09.01.2019 15.01.2019 --
Poistná zmluva Z/1/2019 Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10,813 60 Bratislava 19,96 09.01.2019 15.01.2019 --
Zmluva o poskytovaní služieb dátového centra štátu Z/40/2018 MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 0 10.12.2018 19.12.2018 --
Ukazujem 1 - 30 z 267 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp

Verzia 4.23.0