Expozitúra NKÚ SR Žilina

Expozitúra NKÚ SR Žilina

Janka Kráľa 1628/4
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 555 39 01
E-mail: info@nku.gov.sk

Riaditeľka: Ing. Janka Gajdošíková
Kontrolná pôsobnosť: Žilinský kraj