Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2018 27.06.2018 Systém udeľovania licencií u vybraných komodít (záverečná správa).pdf 578 KB KA-013/2018/1030
2018 11.06.2018 Individuálna účtovná závierka Ministerstva financií Slovenskej republiky (záverečná správa).pdf 640 KB KA-017/2018/1030
2018 24.05.2018 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017.pdf 1 MB KA-027/2018/1020
2017 10.05.2018 Implementácia Programu ESO (záverečná správa).pdf 1 MB KA-022/2017/1032
2017 10.05.2018 Elektronické trhovisko vo verejnej správe (záverečná správa).pdf 255 KB KA-029/2017/1100
2017 12.03.2018 Kontrola energetickej účinnosti vo verejnom sektore.pdf 822 KB KA-006/2017/1060
2017 08.03.2018 Kontrola plnenia záväzkov Slovenskej republiky a finančných prostriedkov vynaložených pri zabezpečovaní kvality ovzdušia (záverečná správa).pdf 4 MB KA-016/2017/1060
2017 07.03.2018 Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu ˇˇZivotné prostredie (záverečná správa).pdf 567 KB KA-026/2017/1130
2017 04.03.2018 Kontrola výkonu zakladateľskej funkcie, hospodárenia a nakladania s majetkovými právami štátu vo vybraných štátnych podnikoch kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sloven.pdf 486 KB KA-013/2017/1060
2017 28.02.2018 Účinnosť zavedenia REPASu pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie (záverečná správa).pdf 852 KB KA-023/2017/1031
2017 27.02.2018 Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 II. (záverečná správa).pdf 412 KB KA-004/2017/1060
2017 21.02.2018 Vybrané aspekty realizácie zdravotnej politiky v praxi zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR (záverečná správa).pdf 609 KB KA-039/2017/1030
2016 20.02.2018 Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení (2011 – 2015) Záverečná správa.pdf 1018 KB KA-027/2016/1030
2017 19.02.2018 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Kamenná Poruba (záverečná správa).pdf 550 KB KA-044/2017/1110
2017 13.02.2018 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Smižany (záverečná správa).pdf 435 KB KA-042/2017/1090
2017 02.01.2018 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch územnej samosprávy (záverečná správa).pdf 170 KB KA-040/2017/1070
2017 21.12.2017 Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl (záverečná správa).pdf 725 KB KA-020/2017/1031
2017 19.12.2017 Zabezpečenie výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 (záverečná správa).pdf 642 KB KA-033/2017/1030
2017 05.12.2017 Účinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH (záverečná správa).pdf 705 KB KA-030/2017/1050
2017 22.11.2017 Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom spoločnosti Verejné prístavy, a.s. (záverečná správa).pdf 590 KB KA-015/2017/1060