Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2018 17.03.2019 Kontrola opatrení na ochranu pred povodňami (záverečná správa).pdf 1 MB KA-007/2018/1060
2018 07.03.2019 Kontrola zabezpečenia verejnej vodnej dopravy po Dunaji medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica (záverečná správa).pdf 356 KB KA-037/2018/1060
2018 26.02.2019 Hospodárenie spoločnosti BIONT, a. s. (záverečná správa).pdf 595 KB KA-023/2018/1030
2018 14.02.2019 Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu (záverečná správa).pdf 575 KB KA-020/2018/1070
2018 13.02.2019 Kontrola funkčnosti a využívania elektronického zdravotníctva (záverečná správa).pdf 825 KB KA-035/2018/1030
2018 23.01.2019 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Úrade komisára pre deti (záverečná správa).pdf 418 KB KA-034/2018/1030
2018 03.01.2019 Záznam o výsledku kontroly centrálneho obstarávania nemocničných lôžok.pdf 456 KB KA-038/2018/1130
2018 18.12.2018 Systém uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv (záverečná správa).pdf 189 KB KA-005/2018/1060
2018 16.12.2018 Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 až 2020 III. a Kontrola prijatých opatrení v rámci kontrolnej akcie Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 až 2020.pdf 850 KB KA-003/2018/1060
2018 16.12.2018 Transformácia Slovenskej akadémie vied (záverečná správa).pdf 690 KB KA-039/2018/1030
2018 11.12.2018 Informačný systém dátového centra obcí (záverečná správa).pdf 395 KB KA-030/2018/1060
2018 10.12.2018 Kontrola vecného a finančného plnenia zmlúv Úrad jadrového dozoru SR (záverečná správa).pdf 562 KB KA-036/2018/1060
2018 02.12.2018 Regulácia v elektroenergetike (záverečná správa).pdf 776 KB KA-006/2018/1060
2018 28.11.2018 Sociálne služby pre seniorov (záverečná správa).pdf 954 KB KA-024/2018/1110
2018 14.11.2018 Správny fond Sociálnej poisťovne (záverečná správa).pdf 900 KB KA-016/2018/1030
2018 11.10.2018 Činnosť vybraných organizácií v oblasti regionálneho školstva (záverečná správa).pdf 482 KB KA-022/2018/1030
2018 22.08.2018 Preverenie pripravenosti krajiny na plnenie cieľov udržateľného rozvoja Agendy OSN 2030 (záverečná správa).pdf 1 MB KA-004/2018/1060
2017 16.08.2018 Kontrola nastavenia „Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR“ a uplatňovanie jej princípov efektívnosti a hospodárnosti (záverečná správa).pdf 809 KB KA-001/2017/1060
2017 30.07.2018 Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu (záverečná správa).pdf 1 MB KA-003/2017/1060
2018 28.06.2018 Hospodárenie s majetkom v obci Kamenín (záverečná správa).pdf 156 KB KA-033/2018/1100