Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2019 25.03.2020 Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne (záverečná správa).pdf 678 KB KA-008/2019/1110
2019 27.02.2020 Dodržiavanie povinností vyplývajúcich štátnemu podniku Vojenské lesy a majetky SR zo zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich zákonov (záverečná správa).pdf 1004 KB KA-036/2019/1027
2019 17.02.2020 Kontrola Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., a zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR (záverečná správa).pdf 348 KB KA-021/2019/1062
2019 11.02.2020 Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (záverečná správa).pdf 477 KB KA-011/2019/1090
2019 04.02.2020 Uplatňovanie práv a povinností MH Manažment, a. s. (záverečná správa).pdf 972 KB KA-026/2019/1061
2019 30.01.2020 Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok (záverečná správa).pdf 1 MB KA-005/2019/1031
2019 30.01.2020 Investície do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Záverečná správa).pdf 439 KB KA-006/2019/1031
2019 27.01.2020 Účtovné závierky hlavného mesta SR Bratislava (záverečná správa).pdf 1 MB KA-001/2019/1033
2019 05.12.2019 Hospodárenie vodárenských spoločností (záverečná správa).pdf 1 MB KA-016/2019/1033
2019 17.11.2019 Využívanie služobných bytov vo vlastníctve SR (záverečná správa).pdf 639 KB KA-014/2019/1032
2019 15.10.2019 Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (záverečná správa).pdf 709 KB KA-022/2019/1062
2019 01.10.2019 Zabezpečovanie služieb v externom prostredí v ŽSR (záverečná správa).pdf 713 KB KA-025/2019/1061
2019 16.09.2019 Plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami, ktoré vykonal NKÚ SR (záverečná správa).pdf 1 MB KA-010/2019/1120
2018 30.07.2019 Vedecké parky a výskumné centrá (záverečná správa).pdf 777 KB KA-021/2018/1030
2019 23.07.2019 Elektronický výber mýta (záverečná správa).pdf 917 KB KA-024/2019/1061
2019 17.07.2019 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (záverečná správa).pdf 704 KB KA-002/2019/1033
2019 14.07.2019 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch územnej samosprávy – obce Frička a Hrabské (záverečná správa).pdf 876 KB KA-030/2019/1110
2019 14.07.2019 Hospodárenie v Kancelárii prezidenta SR (záverečná správa).pdf 2 MB KA-009/2019/1130
2018 26.03.2019 Politika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnych podnikoch (záverečná správa).pdf 589 KB KA-008/2018/1060
2018 21.03.2019 Obnova a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí (záverečná správa).pdf 726 KB KA-011/2018/1060