Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2020 16.12.2020 Politika strategickej energetickej bezpečnosti v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov.pdf 777 KB KA-001/2020/1130
2020 16.12.2020 Správa štátnych hmotných rezerv SR v čase mimoriadnej situácie.pdf 2 MB KA-027/2020/1100
2020 16.12.2020 Komunitné centrá.pdf 748 KB KA-018/2020/1070
2020 14.12.2020 Strednodobé rozpočtové rámce (MTBF).pdf 1 MB KA-028/2020/1033
2020 30.11.2020 Informačný systém krízového riadenia.pdf 994 KB KA-034/2020/1063
2020 28.10.2020 Domáca opatrovateľská služba.pdf 641 KB KA-017/2020/1110
2020 27.10.2020 Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy.pdf 1 MB KA-003/2020/1140
2020 14.10.2020 Zabezpečovanie služieb Slovenskou poštou.pdf 713 KB KA-002/2020/1061
2020 24.09.2020 Vnútorný kontrolný systém výdavkov na šport v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR.pdf 1 MB KA-032/2020/1030
2020 17.09.2020 Kapitálové transfery a záväzkové vzťahy zriaďovateľa a jeho príspevkovej organizácie (Správa o výsledku kontroly).pdf 516 KB KA-026/2020/1130
2019 25.08.2020 Správa o koordinovanej kontrole - Správa sociálneho poistenia v ČR a SR.pdf 2 MB KA-032/2019/1033
2019 12.08.2020 Zmluvy a ich plnenia súvisiace s dostavbou tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce.pdf 455 KB KA-038/2019/1063
2019 20.07.2020 Systém priamych podpôr (záverečná správa).pdf 1 MB KA-020/2019/1063
2019 29.06.2020 Systém_výberu_a_správy_odvodov_sociálneho_poistenia_a_starobného_dôchodkového_sporenia.pdf 1 MB KA-032/2019/1033
2019 07.06.2020 Uplatňovanie antidumpingového a vyrovnávacieho cla (záverečná správa).pdf 767 KB KA-033/2019/1100
2019 11.05.2020 Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore (záverečná správa).pdf 2 MB KA-015/2019/1032
2019 21.04.2020 Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík (záverečná správa).pdf 384 KB KA-027/2019/1140
2019 07.04.2020 Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF (záverečná správa).pdf 637 KB KA-019/2019/1063
2019 02.04.2020 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (záverečná správa).pdf 471 KB KA-028/2019/1140
2019 30.03.2020 Cezhraničný pohyb odpadov v zmysle ustanovení Bazilejského dohovoru (záverečná správa).pdf 860 KB KA-034/2019/1110