Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2021 15.08.2021 Nastavenie procesu verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s..pdf 1 MB KA-018/2021/1027
2021 04.08.2021 Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva.pdf 1 MB KA-011/2021/1110
2021 27.07.2021 Vnútorný kontrolný systém vybraných výdavkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.pdf 566 KB KA-022/2021/1063
2020 01.07.2021 Opodstatnenosť výstavby skladov minerálneho oleja.pdf 1 MB KA-012/2020/1100
2019 29.06.2021 Report_on_Coordinated_Audit_-_Social_Insurance_Administration_in_the_Czech_Republic_and_the_Slovak_Republic.pdf 2 MB KA-032/2019/1033
2021 22.06.2021 Finančné prostriedky poskytnuté z vybraných rozpočtových kapitol na rozvoj športu.pdf 1 MB KA-008/2021/1031
2020 16.05.2021 Vybrané obchodné spoločnosti v pôsobnosti MH SR.pdf 553 KB KA-035/2020/1061
2020 16.05.2021 Kvalita monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody.pdf 854 KB KA-004/2020/1130
2020 11.05.2021 Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe.pdf 1 MB KA-036/2020/1032
2020 21.04.2021 Zadlženosť miestnej územnej samosprávy a rozpočtová zodpovednosť.pdf 593 KB KA-015/2020/1110
2020 21.04.2021 VÚC - využívanie finančných prostriedkov a majetku.pdf 320 KB KA-006/2020/1140
2020 28.03.2021 Ochrana a využitie vybraného nerastného bohatstva.pdf 680 KB KA-014/2020/1070
2020 21.03.2021 Verejné prostriedky a majetok štátu v správe MV SR.pdf 949 KB KA-031/2020/1032
2020 21.03.2021 Podpora najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom poskytovania regionálneho príspevku.pdf 554 KB KA-013/2020/1070
2020 15.03.2021 Prevody nehnuteľného majetku obcí.pdf 360 KB KA-009/2020/1140
2020 28.02.2021 Efektívnosť a účinnosť procesov v organizáciách riadenia a kontroly skládok a skládkovania odpadov.pdf 344 KB KA-010/2020/1062
2020 07.02.2021 Rozšírenie kapacít predškolských zariadení.pdf 1 MB KA-024/2020/1090
2020 03.02.2021 Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach ústredných orgánov štátnej správy.pdf 1 MB KA-022/2020/1033
2020 01.02.2021 Dodržiavanie zákonných lehôt pri vracaní nadmerného odpočtu DPH.pdf 647 KB KA-023/2020/1033
2020 17.12.2020 Plastový odpad.pdf 1 MB KA-033/2020/1070