Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2021 21.03.2022 Hospodárenie vybraných vodárenských spoločností.pdf 1 MB KA-030/2021/1100
2021 03.03.2022 Kontrola v športe v rokoch 2019-2021.pdf 1006 KB KA-036/2021/1032
2020 09.02.2022 Hospodárenie, správa a nakladanie s majetkom v Slovenskom pozemkovom fonde.pdf 675 KB KA-037/2020/1062
2021 08.02.2022 Stav implementácie programu na zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov – UNITAS.pdf 1 MB KA-004/2021/1033
2021 13.12.2021 Používanie verejných prostriedkov a nakladanie s majetkom v zoologických záhradách.pdf 333 KB KA-039/2021/1090
2021 05.12.2021 Nehnuteľnosti v správe Správy služieb diplomatickému zboru, a. s..pdf 1 MB KA-009/2021/1032
2021 05.12.2021 Systém rezidentského štúdia a faktory ovplyvňujúce jeho realizáciu.pdf 1 MB KA-025/2021/1140
2021 29.11.2021 Rekonštrukcie, opravy a údržba mostov na cestách I., II. a III. triedy.pdf 782 KB KA-019/2021/1120
2021 25.11.2021 Dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na úrovni obcí.pdf 1 MB KA-021/2021/1070
2021 25.11.2021 Pripravenosť Slovenskej republiky na riešenie sucha.pdf 1 MB KA-015/2021/1130
2021 21.11.2021 Súhrnná správa o kontrole NKÚ SR v samospráve.pdf 1 MB KA-038/2021/1100
2021 09.11.2021 Využívanie prostriedkov Environmentálneho fondu.pdf 361 KB KA-016/2021/1062
2021 08.11.2021 Úspešnosť vymáhania daňových nedoplatkov.pdf 671 KB KA-002/2021/1033
2021 28.10.2021 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v Múzeu SNP.pdf 297 KB KA-031/2021/1070
2021 19.10.2021 Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach.pdf 1 MB KA-007/2021/1061
2021 28.09.2021 Zmluvné vzťahy v RTVS.pdf 1 MB KA-006/2021/1031
2021 22.09.2021 Vybraný spoločný modul v rámci Ústredného portálu verejnej správy.pdf 1 MB KA-029/2021/1063
2021 13.09.2021 Systém distribúcie príjmov z TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s..pdf 666 KB KA-003/2021/1033
2021 30.08.2021 Politika_lesného_hospodárstva_a_nakladanie_s_drevnou_hmotou.pdf 1 MB KA-020/2021/1070
2020 18.08.2021 Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy.pdf 811 KB KA-005/2020/1120