Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2022 30.10.2022 Vymáhanie nedoplatkov v samospráve.pdf 1 MB KA-030/2022/1120
2022 30.10.2022 Hospodárenie v NDS, a. s..pdf 1 MB KA-006/2022/1060
2022 28.10.2022 Obnova verejných budov.pdf 1 MB KA-012/2022/1061
2022 17.10.2022 Stratégia rozvoja dopravy v SR so zameraním na dopravnú infraštruktúru.pdf 1 MB KA-011/2022/1061
2022 17.10.2022 Znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19.pdf 1 MB KA-026/2022/1140
2022 10.10.2022 Využívanie systému eZdravie.pdf 1 MB KA-022/2022/1032
2022 22.09.2022 Správa DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín – režim 42.pdf 947 KB KA-001/2022/1100
2022 18.09.2022 Stav a úroveň plnenia vybraných opatrení prijatých Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na základe kontrol NKÚ SR, vykonaných v rokoch 2016 až 2020.pdf 1 MB KA-042/2022/1062
2022 13.09.2022 Športová infraštruktúra na základných školách.pdf 1 MB KA-027/2022/1090
2022 01.09.2022 Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnej účtovnej závierke MŽP SR, MŠVVaŠ SR a organizácií v ich pôsobnosti.pdf 1 MB KA-018/2022/1033
2022 30.08.2022 Portály a systémy v Centre vedeckotechnických informácií Slovenskej republiky.pdf 859 KB KA-016/2022/1031
2022 25.08.2022 Naplnenie Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania.pdf 877 KB KA-008/2022/1070
2022 14.08.2022 Kontrola hospodárenia vybraných poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby.pdf 677 KB KA-039/2022/1110
2020 08.08.2022 Správa o koordinovanej kontrole - Ochrana obyvateľstva pred infekčnými chorobami.pdf 502 KB KA-030/2020/1031
2021 01.08.2022 Nezrovnalosti programového obdobia 2014 – 2020.pdf 1 MB KA-040/2021/1063
2022 20.07.2022 Vystrojovanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.pdf 1 MB KA-021/2022/1032
2022 28.06.2022 Implementácia klasifikačného systému DRG v podmienkach Slovenskej republiky.pdf 1 MB KA-015/2022/1031
2021 30.05.2022 Prideľovanie finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj.pdf 656 KB KA-005/2021/1031
2022 28.04.2022 Protokol o výsledku kontroly - Košický samosprávny kraj.pdf 833 KB KA-037/2022/1090
2021 31.03.2022 Proces vyraďovania blokov V1 jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.pdf 535 KB KA-032/2021/1063