Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2023 10.08.2023 Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe.pdf 998 KB KA-002/2023/1140
2022 26.06.2023 Systém poskytovania a uhrádzania finančných prostriedkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny.pdf 1 MB KA-044/2022/1032
2022 14.06.2023 Podpora cyklistickej dopravy.pdf 917 KB KA-031/2022/1120
2022 24.05.2023 Čistiarne odpadových vôd a odkanalizovanie SR.pdf 687 KB KA-023/2022/1063
2023 14.05.2023 Poplatok za rozvoj v samospráve.pdf 1 MB KA-023/2023/1120
2022 01.03.2023 Využívanie Elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb.pdf 1 MB KA-020/2022/1032
2022 28.02.2023 Spotrebiteľské práva občana.pdf 1 MB KA-004/2022/1110
2022 08.02.2023 Systém modernizácie osobných vlakových súprav.pdf 886 KB KA-025/2022/1140
2022 08.02.2023 Hospodárenie Slovenského národného divadla.pdf 1 MB KA-043/2022/1031
2022 06.02.2023 Správa prepadnutého majetku.pdf 865 KB KA-002/2022/1100
2022 30.01.2023 Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe.pdf 842 KB KA-028/2022/1090
2022 29.01.2023 Systém prenájmu poľovných pozemkov.pdf 1 MB KA-007/2022/1070
2022 12.12.2022 Systém riadenia, financovania a plnenia vybraných úloh NPPC.pdf 1 MB KA-041/2022/1062
2022 07.12.2022 Systém programového rozpočtovania v štátnej správe.pdf 1 MB KA-040/2022/1033
2022 06.12.2022 Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi.pdf 1 MB KA-003/2022/1110
2022 29.11.2022 Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021).pdf 1 MB KA-032/2022/1120
2022 28.11.2022 Národné zdravotné registre NCZI.pdf 1 MB KA-009/2022/1130
2022 27.11.2022 Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.pdf 792 KB KA-013/2022/1031
2022 08.11.2022 Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie.pdf 994 KB KA-005/2022/1070
2022 07.11.2022 Rizikové pohľadávky štátnych finančných inštitúcií.pdf 507 KB KA-017/2022/1033