Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2016 11.05.2016 Záverečná správa Kontrola plnenia opatrení v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.pdf 768 KB KA-002/2016/1060
2016 05.05.2016 Správnosť zostavenia individuálnej účtovnej závierky Ministerstva financií SR a nakladanie s majetkom štátu.pdf 1 MB KA-024/2016/1050
2015 04.05.2016 Záverečná správa Kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí.pdf 2 MB KA-076/2015/1120
2015 20.04.2016 Súhrnna správa Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.pdf 605 KB KA-006/2015/1080
2015 30.03.2016 Záznam_Združenie_Lepší_svet_pre_znevýhodnených.pdf 358 KB KA-007/2015/1030
2015 30.03.2016 Záverečná správa Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti.pdf 981 KB KA-007/2015/1030
2015 11.02.2016 Zaverecna sprava KA 077_2015_1130_1130_publikovanie.pdf 995 KB KA-077/2015/1130
2015 27.01.2016 Protokol MŠK Púchov s.r.o..pdf 506 KB KA-006/2015/1080
2015 24.01.2016 Protokol Mestský bytový podnik s.r.o..pdf 685 KB KA-006/2015/1080
2015 28.12.2015 Záverečná správa Rozpočet, čerpanie verejných prostriedkov a použitie majetku.pdf 1 MB KA-078/2015/1140
2015 20.12.2015 Záverečná správa Informačné systémy v zdravotníctve.pdf 822 KB KA-063/2015/1030
2015 14.12.2015 Protokol a dodatok k protokolu Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice.pdf 285 KB KA-006/2015/1080
2015 09.12.2015 Záverečná správa Kultúra.pdf 1 MB KA-064/2015/1030
2015 30.11.2015 Protokol obec Vtáčkovce.pdf 622 KB KA-006/2015/1080
2015 29.11.2015 Záznam Národná Banka Slovenska.pdf 434 KB KA-071/2015/1050
2015 12.11.2015 Protokol_Mesto Pezinok_078_2015_1140_1080.pdf 461 KB KA-078/2015/1140
2015 08.11.2015 Protokol Obec Nesvady.pdf 150 KB KA-015/2015/1130
2015 05.11.2015 Protokol_obec Zemne_006_2015_1080_1100.pdf 170 KB KA-006/2015/1080
2015 27.10.2015 Protokol_Obec Mirkovce_006_2015_1080_1110.pdf 290 KB KA-006/2015/1080
2015 21.10.2015 Záznam Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.pdf 169 KB KA-073/2015/1060