Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2017 19.11.2017 Zaverecna sprava_KA_012_2017_1110_1110.pdf 3 MB KA-012/2017/1110
2017 09.11.2017 Kontrola systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv rokov 2013 až 2016 (záverečná správa).pdf 892 KB KA-009/2017/1060
2017 09.11.2017 Kontrola opodstatnenosti výkonu stáleho daňového dozoru pri správe spotrebnej dane z liehu v rokoch 2012 – 2016 (záverečná správa).pdf 619 KB KA-028/2017/1050
2017 26.10.2017 Kontrola financovania škôl a školských zariadení (záverečná správa).pdf 508 KB KA-008/2017/1090
2016 08.10.2017 Hospodárenie s finančnými prostriedkami na Najvyššom súde Slovenskej republiky (záverečná správa).pdf 721 KB KA-054/2016/1030
2016 04.10.2017 Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie (záverečná správa).pdf 614 KB KA-043/2016/1060
2017 28.09.2017 Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach (záverečná správa).pdf 449 KB KA-027/2017/1120
2017 28.09.2017 e-Government a informačné systémy obcí a miest (záverečná správa).pdf 460 KB KA-005/2017/1140
2016 12.09.2017 Kontrola hospodárenia a vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí v detských domovoch (záverečná správa).pdf 556 KB KA-038/2016/1080
2017 08.08.2017 Kontrola hospodárenia s majetkom v obci Turá (záverečná správa).pdf 251 KB KA-035/2017/1100
2017 28.05.2017 Hospodárenie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy (záverečná správa).pdf 569 KB KA-034/2017/1140
2016 20.04.2017 Postup správcu dane pri výbere daňových licencií právnických osôb (záverečná správa).pdf 742 KB KA-019/2016/1050
2016 12.04.2017 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy, územnej samosprávy a v organizáciách nimi založenými alebo zriadenými (záverečn.pdf 902 KB KA-005/2016/1080
2016 03.04.2017 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy (záverečná správa).pdf 830 KB KA-033/2016/1080
2016 29.03.2017 Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja, a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol (záverečná správa).pdf 577 KB KA-008/2016/1090
2016 26.03.2017 Kontrola postupu Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., pri príprave, riadení a financovaní strategických infraštruktúrnych projektov (záverečná správa).pdf 562 KB KA-051/2016/1060
2016 15.03.2017 Verejné financie, majetok a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách (záverečná správa).pdf 799 KB KA-009/2016/1130
2015 27.02.2017 Postup správcu dane v procese postupovania dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku na Slovenskú konsolidačnú, a. s..pdf 605 KB KA-068/2015/1050
2016 15.02.2017 Záverečná správa Kontrola poskytovania finančných prostriedkov na podporu bývania - zatepľovanie bytových domov.pdf 747 KB KA-016/2016/1060
2016 13.02.2017 Ochrana osobných údajov v informačných systémoch vybraných miest (záverečná správa).pdf 551 KB KA-036/2016/1015