Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2023 03.07.2024 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.pdf 935 KB KA-044/2023/1110
2023 28.06.2024 Vybrané položky príjmov obcí.pdf 1 MB KA-046/2023/1120
2023 07.06.2024 Stratégia Slovenskej republiky v oblasti mládeže na roky 2021 - 2028.pdf 682 KB KA-045/2023/1120
2024 17.05.2024 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii prezidenta SR.pdf 1 MB KA-008/2024/1130
2023 27.03.2024 Opatrenia štátu počas energetickej krízy.pdf 1 MB KA-036/2023/1033
2023 29.02.2024 Kontrola vybraných výdavkov Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.pdf 845 KB KA-042/2023/1182
2023 29.01.2024 Plán rozvoja infraštruktúry MO SR.pdf 308 KB KA-022/2023/1032
2023 10.01.2024 Sociálne podniky.pdf 955 KB KA-039/2023/1070
2023 14.12.2023 Príprava a realizácia investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice sv. Martina.pdf 417 KB KA-043/2023/1063
2023 13.12.2023 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v účelových zariadeniach ústredných orgánov štátnej správy.pdf 928 KB KA-019/2023/1110
2023 27.11.2023 Zabezpečenie krízového riadenia štátu počas krízových stavov.pdf 969 KB KA-025/2023/1032
2023 23.11.2023 Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na EXPO Dubaj.pdf 980 KB KA-035/2023/1130
2023 16.11.2023 Kontrola bezpečnosti potravín v SR.pdf 1 MB KA-034/2023/1062
2023 31.10.2023 Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020.pdf 1 MB KA-038/2023/1063
2023 27.09.2023 Zelená infraštruktúra v mestách a obciach.pdf 1 MB KA-020/2023/1110
2023 23.08.2023 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik.pdf 1 MB KA-010/2023/1181
2023 22.08.2023 Obnova a rekonštrukcia študentských domovov.pdf 1 MB KA-007/2023/1090
2023 17.08.2023 Ochrana pred povodňami v SR - kontrola opatrení.pdf 1 MB KA-011/2023/1181
2023 14.08.2023 Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach vybraných kapitol štátneho rozpočtu.pdf 725 KB KA-016/2023/1033
2023 10.08.2023 Núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.pdf 1 MB KA-015/2023/1130