Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2014 09.04.2014 Protokol_TRIKOSTRAV_ s.r.o._038_2014_1110_1120.pdf 202 KB KA-038/2014/1110
2014 08.04.2014 Protokol_Zdenka Branikova_038_2014_1110_1120.pdf 201 KB KA-038/2014/1110
2014 08.04.2014 Protokol_Mgr. Iveta Vranova _ XOANA - STUDIO_038_2014_1110_1120.pdf 202 KB KA-038/2014/1110
2014 07.04.2014 Protokol_OZ V dlani Hrona_038_2014_1110_1100.pdf 209 KB KA-038/2014/1110
2014 07.04.2014 Záznam_ŠFRB_KA-046/2014/1060_1060.pdf 127 KB KA-046/2014/1060
2014 02.04.2014 Protokol_Ľuboš Grajcár - John the B tour_038_2014_1110_1090_na zverejnenie.pdf 235 KB KA-038/2014/1110
2014 01.04.2014 Zaznam_Via Romanum_038_2014_1110_1100.pdf 206 KB KA-038/2014/1110
2014 01.04.2014 Protokol_Obec Lehota_058_2014_1080_1100.pdf 275 KB KA-058/2014/1080
2014 01.04.2014 Protokol_Obec Jakubany_061_2014_1110_1110.pdf 260 KB KA-061/2014/1110
2014 31.03.2014 Protokol_obec Bory_058_2014_1080_1100.pdf 267 KB KA-058/2014/1080
2013 30.03.2014 Suhrnna sprava_Miestne komunikacie_KA_038_2013_1140_1140.pdf 1006 KB KA-038/2013/1140
2014 27.03.2014 Protokol_Obecne lesy Lubietova,spol. s r.o._KA_058_2014_1080_1070 publikovanie.pdf 181 KB KA-058/2014/1080
2014 27.03.2014 Protokol_Obecna pila Lubietova,spol. s r.o._KA_058_2014_1080_1070 publikovanie.pdf 157 KB KA-058/2014/1080
2014 27.03.2014 Protokol_obec Baka_uplne znenie_058_2014_1080_1130.pdf 207 KB KA-058/2014/1080
2014 27.03.2014 Protokol_obec Cakajovce_KA_058_2014_1080_1100.pdf 120 KB KA-058/2014/1080
2014 25.03.2014 Protokol_obec Lipova_058_2014_1080_1100.pdf 98 KB KA-058/2014/1080
2014 24.03.2014 Protokol_Mestský klub vzpierania a silových športov_038_2014_1110_1090_na zverejnenie.pdf 218 KB KA-038/2014/1110
2014 24.03.2014 Protokol_MIBRAIA s.r.o._038_2014_1110_1090.pdf 286 KB KA-038/2014/1110
2014 23.03.2014 Protokol_Klub HKV pri Ruš. depe Haniska pri Košiciach_KA-038_2014_1110_1090_úplné znenie.pdf 242 KB KA-038/2014/1110
2014 23.03.2014 Protokol_Sláčikový orchester Musica Iuvenalis_KA-038_2014_1110_1090_na zverejnenie.pdf 218 KB KA-038/2014/1110