Vyhlásenie o prístupnosti

www.nku.gov.sk je webovým sídlom Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

Štruktúra obsahu a grafického rozloženia je vytvorená vo formáte HTML 5.0. Vizuálna prezentácia pomocou kaskádových štýlov (CSS). Webové sídlo spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom MF SR zo 4. marca 2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy uverejneným v Zbierke zákonov č. 55/2014.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť a je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS) a technológie JavaScript. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Mnoho súborov publikovaných v tomto sidle je vo formáte *.PDF. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný.

Správcom obsahu webového sidla je NKÚ SR.

Technickým prevádzkovateľom webového sidla je NKÚ SR.

 

Operačné systémy a webové prehliadače

Optimálne zobrazenie a prácu s webovým sídlom NKÚ SR umožňujú tieto operačné systémy a webové prehliadače:

MS Windows Vista, MS Windows 7, MS Windows 8 a MS Windows 10

     Internet Explorer verzie 9, 10, 11, Edge 25 a vyšší

     Google Chrome 48 a vyšší

     Mozilla Firefox 44, ESR a vyšší

Mac OS X 10.9 a vyšší

     Safari 9.0.3 a vyšší

OS Linux

     Mozilla Firefox 44, ESR a vyšší

U neuvedených kombinácií operačných systémov a webových prehliadačov nemožno garantovať plnú podporu.